> > .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

:

:

 


, " ",

, , , - - .
HTML 
, ,
, ,
, ,


(), , . , , , 50.1.41-2002 « . () -» ( ).
HTML 
, "",

( ) —UDDI - .
HTML 
, ,
- ( )
: , , , / ; ; , .
HTML 
, ,

. , , . - . 01-07-90444 03-02-12008.
HTML 
, BiTechnology, -
/ XML
HTML 
, Borland,

HTML 
, , .

, .
HTML 

 


© 2002 FOSTAS Foundation
>